top of page

STÖD I LIVETS ALLA SKEDEN

Terapi för individer, par och familjer

hålla händer

PARTERAPI

Till parterapi kan man söka sig när det finns kriser i förhållandet. Man kanske funderar på att skiljas eller känner att något fattas i relationen. Man kanske bråkar mycket och har svårt att kommunicera. Parterapi kan hjälpa i att komma ur invanda ickefungerande mönster, och kan stärka och förnya relationen. Man kan också söka sig till parterapi mellan förhållanden eller i början av ett nytt förhållande. Mottagning i Helsingfors eller via videosamtal.

FAMILJETERAPI

I familjeterapi arbetar man med hela eller delar av familjen för att lösa svårigheter. Man kanske vill förbättra stämningen i familjen eller önskar kunna kommunicera bättre. Familjeterapi har visat sig vara till stor hjälp i olika kriser och brytningskeden och t.ex. vid familjemedlems sjukdom, sorg, ångest, depression eller missbruk. Olika känslomässiga- eller beteenderelaterade problem i barn och ungdom kan också ha stor nytta av familjeterapi. Till familjeterapi kan man komma ensam eller tillsammans.

Stenar av Meaning
Solnedgång över bergen

TERAPI FÖR INDIVIDER

Inividuell samtalsterapi kan vara till stöd vid olika brytningsskeden i livet eller om du känner dig nestämd, lider av ångest eller har andra utmaningar du vill tala om. Jag använder mig bl.a. av en terapiform som heter Internal Familys Systems Therapy. Samtalen är självstärkande och hjälper dig gå mot de förändringar du önskar.

Pia-Lena Ilander
Par- och familjeterapeut

Jag är utbildad socionom YH och par- och familjeterapeut på specialnivå. Utbildningarna är godkända av Valvira och FPA. Jag har också utbildning i Internal Family Systems Therapy (IFS Level 2), känslofokuserad parterapi (EFT) och kroppsorienterad psykoterapi. Jag talar flytande svenska, finska och engelska.

 

 

 

 

Pris:

Individuell terapi 

1h. 85€ - via videosamtal

1h. 105€ - på mottagning i Helsingfors,Tölö 

1,5h. 130€ - via videosamtal

1,5h. 150€ - på mottagning i Helsingfors, Tölö

Parterapi
1h. 145€

1,5h. 185€

Familjeterapi

1h. 145€

1,5h. 185€

PiaWebbsida (1).jpg
Home: Inner_about

TAG KONTAKT

Tel: 044 5738 423

Dina uppgifter skickades!

Home: Contact
bottom of page